facebook

Wznowienie szczepień obowiązkowych

W związku z aktualnie trwającą epidemią koronawirusa obowiązkowe i zalecane szczepienia ochronne w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci zostały odroczone do dnia 18. kwietnia 2020 roku. Obecnie zalecenia uległy zmianie.

Wznowienie szczepień obowiązkowych

Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (Światowej Organizacji Zdrowia, Centers for Disease Control and Prevention, National Health Service, National Centre for Immunisation Research and Surveillance) zalecają, aby wszystkie szczepienia ochronne w ramach Programu szczepień Ochronnych odbywały się zgodnie z harmonogramem. Wszystkie szczepienia mają być realizowane na bieżąco pod warunkiem braku czynników ryzyka zakażenia koronawirusem.

 

 

 

 

 

 

Przed wykonaniem szczepień należy przeprowadzić wywiad z wykorzystaniem telemedycyny. Wywiad obejmuje również stan zdrowia wszystkich domowników.

 

Szczepienie należy odroczyć gdy:

- dziecko lub któryś z domowników ma objawy infekcji dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,

- jeśli któryś z domowników został poddany kwarantannie,

- w przypadku gdy których z domowników przebywa na izolacji w warunkach domowych.

 

W przypadku braku zagrożenia epidemiologicznego szczepienia należy przeprowadzić. Szczególnie dotyczy to szczepień:

- na oddziale noworodkowym,

- obowiązkowych, które zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych powinny być wykonane do 24 miesiąca życia,

- poekspozycyjnych (wścieklizna, tężec, odra, ospa wietrzna, WZW typu b),

- innych, których konieczność podania lub dokończenia wynika z racji Charakterystyki Produktu Leczniczego.

 

W przypadku szczepień wykonywanych w przychodni:

- dziecko przychodzi z jednym rodzicem,

- pacjentów należy umawiać na określoną godzinę,

- szczepienia należy wykonywać w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób z objawami infekcji,

- gdy dana przychodnia nie posiada osobnego pomieszczenia – szczepienia należy przeprowadzać w godzinach porannych (przed przyjęciem pacjentów chorych),

- obowiązują środki ochrony osobistej oraz standardowe środki higieny (dezynfekcja powierzchni płynem odkażającym, mycie rąk, ubranie ochronne, maseczki, rękawiczki jednorazowe). 

 

Eksperci zalecają również propagowanie szczepień przeciw ksztuściowi u kobiet w ciąży i szczepień przeciwko pneumokokom oraz grypu u osób w grupie ryzyka (po 60.roku życia oraz chorych przewlekle).

#koronawirus, #ciąża #poród #POZ #szczepienie #noworodek #niemowlę #dziecko #wytyczne #zalecenia #WHO #MZ #ministerstwozdrowia #szkołarodzenia #szkolarodzenia #szkołarodzeniaonline #rejestracja #bezpłatnie #bezpiecznie #kwarantanna #epidemia  #gov

Źródło: gov.pl