facebook

Porada pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Już od 1.08.2020 pacjenci będą mogli korzystać z porad pielęgniarki POZ oraz położnej POZ. Tego dnia wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Porada pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Porada pielęgniarki oraz położnej do duże ułatwienie dla pacjentów. W ramach porad pielęgniarka będzie mogła m.in.

- prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia,

- dobrać sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,

- przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty,

- wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji,

- wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne,

- wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

 

Podobne czynności, w ramach Porady Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, będą mogły przeprowadzać również położne. W zależności od posiadanych uprawnień zawodowych położna będzie mogła m.in:

- udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej,

- dobrać sposób leczenia ran,

- przepisać leki zawierające określone substancje czynne,

- wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji,

- wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne,

- wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych,

- wykonać oraz zinterpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

Takie rozwiązanie znacząco skróci drogę do otrzymania np. recepty na leki, które przyjmujemy na stałe. Przyszłe mamy nie będą musiały również zgłaszać się do lekarza po skierowanie na wymagane badania diagnostyczne czy żeby wykonać KTG. Mamy po nacięciu krocza lub cięciu cesarskich będą mogły zgłosić się do położnej – oceni ona sposób gojenia się ran, zdejmie szwy gdy zajdzie taka potrzeba, zleci także sposób pielęgnacji ran.

Źródło: NIPiP

#położna, #pielęgniarka #poz, #porada #opieka #ciąża #recepta #lekarz #zlecenie #badania